Μεταλλικός αποσβεστήρας απόδοσης

  • Υψηλής ποιότητας μεταλλικός αποσβεστήρας απόδοσης

    Υψηλής ποιότητας μεταλλικός αποσβεστήρας απόδοσης

    Ο μεταλλικός αποσβεστήρας απόδοσης (συντομογραφία για το MYD), που ονομάζεται επίσης και ως συσκευή διάχυσης ενέργειας μεταλλικής απόδοσης, ως γνωστή συσκευή παθητικής απαγωγής ενέργειας, παρέχει έναν νέο τρόπο αντίστασης στα επιβαλλόμενα φορτία στα δομικά.Η δομική απόκριση μπορεί να μειωθεί όταν υπόκειται σε άνεμο και σεισμό τοποθετώντας μεταλλικό αποσβεστήρα απόδοσης στα κτίρια, μειώνοντας έτσι την απαίτηση απαγωγής ενέργειας στα κύρια δομικά μέλη και ελαχιστοποιώντας τις πιθανές δομικές ζημιές.Η αποτελεσματικότητά του και το χαμηλό κόστος του είναι πλέον καλά αναγνωρισμένα και έχουν δοκιμαστεί εκτενώς στο παρελθόν στον τομέα του πολιτικού μηχανικού.Τα MYD κατασκευάζονται κυρίως από κάποιο ειδικό υλικό μετάλλου ή κράματος και είναι εύκολο να αποδοθούν και έχουν καλή απόδοση διαρροής ενέργειας όταν λειτουργούν στην κατασκευή που έχει υποστεί σεισμικά φαινόμενα.Ο μεταλλικός αποσβεστήρας διαρροής είναι ένα είδος αποσβεστήρα συσχετιζόμενου με μετατόπιση και παθητικής διασποράς ενέργειας.