Πιστοποιητικά & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

2015


Ευρεσιτεχνία Hydraulic Snubber 3

2015


Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του αποσβεστήρα παχύρρευστου υγρού 1

2014


Ευρεσιτεχνία ιξώδους αποσβεστήρα υγρού 3

2017


Πιστοποιητικό CE

2016


Έκθεση δοκιμής από το POLITECNICO Milano

2014


Certificate of Torch Plan Project of China

2015


Πιστοποιητικό Νέου Προϊόντος υψηλής τεχνολογίας της Κίνας

2015


2016


Πιστοποιητικό ISO14001

2016


OHSA18001

2016


Πιστοποιητικό ISO9001

2014


Ευρεσιτεχνία Hydraulic Snubber 1

2011


Ευρεσιτεχνία Hydraulic Snubber 2

ISO 14001


1/14