Μέρη σύνδεσης

  • Μέρη σύνδεσης

    Μέρη σύνδεσης

    Οι συνδέσεις είναι ρίζες, σωληνώσεις και λειτουργικά μέρη που συνδέονται μεταξύ τους για να επιτύχουν μια ορισμένη λειτουργία διαφόρων τμημάτων, που συνήθως αποτελούνται από διάφορες μορφές ανυψωτικών πλακών, ράβδους με σπείρωμα, βίδες δικτύου γραφείου λουλουδιών, περικόχλια δακτυλίου, συνδέσμους με σπείρωμα, συνδετήρες και ούτω καθεξής.